محمد بن سرخ

ابوسعید محمد بن سُرخ نیشابوری (به عربی: محمد بن صرخ النیسابوری) (مرگ ۴۵۰ هجری) از دانشمندان و متفکران بزرگ اسماعیلی مذهب ایرانی اهل نیشابور در سدهٔ پنجم قمری بوده‌است.

منابعویرایش

  • شرح قصیده فارسی خواجه ابوالهیثم جرجانی معین و هانری کربن چاپ ۱۹۵۵
  • سیاق تاریخ نیشابور از عبدالغافر فارسی
  • چهار مقاله، تحقیق محمد بن عبدالوهاب قزوینی، بریل، لیدن، ۱۳۲۷/۱۹۰۹
  • الحلقة الأولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق، تألیف الحافظ ابوالحسن عبدالغافر بن اسماعیل الفارسی، انتخاب الحفاظ ابواسحاق ابراهیم بن محمد الصریفینی، إعداد محمد کاظم، قم، ۱۴۰۳ه‍. ق. / ۱۳۶۲ه‍. ش. شماره ۱۰۰، صفحه ۵۳.