محمد دوم (قرطبه)

محمد دوم (عربی: محمد الثاني، المهدی؛ ۱ ژانویه ۹۸۰(0980-01-01) – ۲۳ ژوئیه ۱۰۱۰(1010-07-23))، هجدهمین خلیفه اموی و چهارمین خلیفه امویان اندلس بود که به مدت ۴ ماه بر اندلس حکومت کرد و سرانجام کشته شد و به جای او سلیمان دوم به خلافت رسید.

محمد دوم
هجدهمین خلیفه اموی
چهارمین خلیفه امویان اندلس
خلیفه قرطبه
سلطنت۱۰۱۰ (۴ ماه)
رسیدن به خلافت۱۰۱۰ (۳۰ سال)
پس ازهشام دوم
پیش ازسلیمان دوم
زاده۱ ژانویه ۹۸۰(0980-01-01)
قرطبه
درگذشته۲۳ ژوئیهٔ ۱۰۱۰ (۳۰ سال)
قرطبه
آرامگاه
فرزند(ان) • عبیدالله
نام کامل
نام عربی: (محمد المهدی بالله)
نام کامل: محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن
دودماناموی (شاخه اندلس)
پدرهشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن سوم
مادرمزنه
دین و مذهبسنی (مالکی)

منابع