محمد رسول‌الله (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

محمد رسول‌الله پیامبر مسلمانان است.

محمد رسول‌الله همچنین در موارد زیر بکار می‌رود: