مخاره (به گرجی: მხარე) نوعی از تقسیمات کشوری در کشور گرجستان است که معمولاً برابر با استان یا منطقه است.

بر اساس دستورهای ریاست جمهوری گرجستان در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ تقسیمات گرجستان به چند منطقه به‌طور موقت انجام می‌شود تا زمانی که درگیری‌های جدایی‌طلبانه در آبخاز و اوستیای جنوبی حل شود. هر مخاره منطقه‌ای است که توسط یک کمیسر دولت به رهبری (სახელმწიფო რწმუნებული به لاتین: Saxelmćipo Rćmunebuli) (معمولاً برابر فرماندار) و یک مقام منصوب‌شده توسط رئیس‌جمهور گرجستان اداره می‌شود.

مخاره‌ها به شمار بیشتری رایون (برابر با بخش) تقسیم می‌شوند.

گرجستان به ۹ مخاره تقسیم می‌شود:

منطقه پایتخت برآورد جمعیت (از ۱ ژانویه ۲۰۱۹) [۱]
گوریا اوزورگتی ۱۰۹۳۹۶
ایمرتی کوتائیسی ۴۹۷۳۹۶
کاختی تلاوی ۳۱۲۴۵۳
کومو کارتلی روستوی ۴۳۳۱۶۲
متسختا-متیانتی متسختا ۹۳۶۳۶
راچا-لچخومی و کومو سوانتی   آمبرولاوری ۲۹۷۰۱
سامگرلو-زمو سوانتی زوگدیدی ۳۱۶۱۹۵
سامتسخه-جاواختی آخالتسیخه ۱۵۴۱۳۹
شیدا کارتلی گوری ۲۵۷۲۷۹

منابع ویرایش

  1. Circle. "Population - National Statistics Office of Georgia". www.geostat.ge (به انگلیسی). Retrieved 2020-03-26.