تقسیمات کشوری

تقسیمات کشوری یا تقسیمات اداری، سلسله مراتب اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است. این تقسیم‌بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دوره معاصر) صورت می‌گیرد. به هر کدام از تقسیمات درجه‌ای از خودمختاری برای اداره کردن داده شده‌است و برای خود یک دولت محلی دارند. ممکن است یک کشور به استان‌هایی تقسیم شود سپس هر استان به شهرستان‌هایی تقسیم شود و هر شهرستان هم دارای شهرهایی باشد.

تقیسمات کشوری در سطح جهان

سلسله مراتب تقسیمات مساحیویرایش

مراحل/کشور ایران افغانستان
مرحله اول استان ولایت
مرحله دوم شهرستان وُلُسوالی
مرحله سوم بخش علاقه‌داری
مرحله چهارم دهستان -

دهستان صرفاً اجتماع چندین روستا (با چند شهر کوچک) می‌باشد.

تقسیمات نقاط جمعیتیویرایش

تقسیمات کشوری ایرانویرایش


جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش