رایون

از یکان‌های تقسیمات کشوری در شوروی سابق

رایون نام واحدی در تقسیمات کشوری اغلب کشورهای شوروی سابق است.

منابعویرایش