مختلط

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مختلط می‌تواند به موارد زیر یا نسبت با آنها اشاره کند: