باز کردن منو اصلی

مدار ۲ درجه جنوبی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۲ درجهٔ جنوبی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۲ درجه جنوبی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۲°۰′ جنوبی ۰°۰′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۰٫۰۰۰°شرقی / -2.000; 0.000 (Prime Meridian) اقیانوس اطلس
۲°۰′ جنوبی ۹°۲۱′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۹٫۳۵۰°شرقی / -2.000; 9.350 (Gabon)   گابن
۲°۰′ جنوبی ۱۲°۲۸′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۲٫۴۶۷°شرقی / -2.000; 12.467 (Republic of the Congo)   جمهوری کنگو
۲°۰′ جنوبی ۱۲°۵۲′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۲٫۸۶۷°شرقی / -2.000; 12.867 (Gabon)   گابن
۲°۰′ جنوبی ۱۴°۱۵′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۴٫۲۵۰°شرقی / -2.000; 14.250 (Republic of the Congo)   جمهوری کنگو
۲°۰′ جنوبی ۱۶°۲۴′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۶٫۴۰۰°شرقی / -2.000; 16.400 (Democratic Republic of the Congo)   جمهوری دموکراتیک کنگو The border with Rwanda is in دریاچه کیوو
۲°۰′ جنوبی ۲۹°۹′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۲۹٫۱۵۰°شرقی / -2.000; 29.150 (Rwanda)   رواندا گذرکردن از جنوب کیگالی
۲°۰′ جنوبی ۳۰°۵۱′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۳۰٫۸۵۰°شرقی / -2.000; 30.850 (Tanzania)   تانزانیا Passing through دریاچه ویکتوریا, شامل Ukerewe Island
۲°۰′ جنوبی ۳۵°۵۰′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۳۵٫۸۳۳°شرقی / -2.000; 35.833 (Kenya)   کنیا
۲°۰′ جنوبی ۴۱°۱۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۴۱٫۲۸۳°شرقی / -2.000; 41.283 (Indian Ocean) اقیانوس هند
۲°۰′ جنوبی ۹۹°۳۳′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۹۹٫۵۵۰°شرقی / -2.000; 99.550 (Indonesia)   اندونزی A small island just north of the جزیرهٔ Sipura
۲°۰′ جنوبی ۹۹°۳۴′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۹۹٫۵۶۷°شرقی / -2.000; 99.567 (Mantawai Strait) Mentawai Strait
۲°۰′ جنوبی ۱۰۰°۵۲′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۰٫۸۶۷°شرقی / -2.000; 100.867 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ سوماترا
۲°۰′ جنوبی ۱۰۴°۴۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۴٫۷۸۳°شرقی / -2.000; 104.783 (Bangka Strait) Bangka Strait
۲°۰′ جنوبی ۱۰۵°۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۵٫۱۱۷°شرقی / -2.000; 105.117 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Bangka
۲°۰′ جنوبی ۱۰۶°۸′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۶٫۱۳۳°شرقی / -2.000; 106.133 (Karimata Strait) Karimata Strait
۲°۰′ جنوبی ۱۱۰°۶′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۰٫۱۰۰°شرقی / -2.000; 110.100 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ بورنئو
۲°۰′ جنوبی ۱۱۶°۲۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۶٫۴۵۰°شرقی / -2.000; 116.450 (Makassar Strait) تنگه ماکاسار
۲°۰′ جنوبی ۱۱۹°۱۳′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۹٫۲۱۷°شرقی / -2.000; 119.217 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ سولاوسی
۲°۰′ جنوبی ۱۲۱°۲۷′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۱٫۴۵۰°شرقی / -2.000; 121.450 (Banda Sea) دریای باندا
۲°۰′ جنوبی ۱۲۳°۴۸′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۳٫۸۰۰°شرقی / -2.000; 123.800 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Salue Besar در Banggai archipelago
۲°۰′ جنوبی ۱۲۳°۵۱′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۳٫۸۵۰°شرقی / -2.000; 123.850 (Banda Sea) دریای باندا
۲°۰′ جنوبی ۱۲۴°۱۸′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۴٫۳۰۰°شرقی / -2.000; 124.300 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Seho و Taliabu
۲°۰′ جنوبی ۱۲۴°۳۳′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۴٫۵۵۰°شرقی / -2.000; 124.550 (Banda Sea) دریای باندا گذرکردن از جنوب جزیرهٔ Mangole,   اندونزی
۲°۰′ جنوبی ۱۲۵°۵۳′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۵٫۸۸۳°شرقی / -2.000; 125.883 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Sanana
۲°۰′ جنوبی ۱۲۵°۵۸′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۵٫۹۶۷°شرقی / -2.000; 125.967 (Ceram Sea) دریای سرام گذرکردن از جنوب جزیرهٔ جزیره ابی,   اندونزی
۲°۰′ جنوبی ۱۲۹°۵۴′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۹٫۹۰۰°شرقی / -2.000; 129.900 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Misool
۲°۰′ جنوبی ۱۳۰°۲۳′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۰٫۳۸۳°شرقی / -2.000; 130.383 (Ceram Sea) دریای سرام
۲°۰′ جنوبی ۱۳۲°۰′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۲٫۰۰۰°شرقی / -2.000; 132.000 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ گینه نو و Meos Waar
۲°۰′ جنوبی ۱۳۴°۲۵′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۴٫۴۱۷°شرقی / -2.000; 134.417 (Cenderawasih Bay) Cenderawasih Bay گذرکردن از جنوب جزیرهٔ Yapen,   اندونزی
۲°۰′ جنوبی ۱۳۷°۱۲′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۷٫۲۰۰°شرقی / -2.000; 137.200 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ گینه نو
۲°۰′ جنوبی ۱۳۹°۳′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۹٫۰۵۰°شرقی / -2.000; 139.050 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از جنوب Ninigo Islands,   پاپوآ گینه نو
۲°۰′ جنوبی ۱۴۶°۳۴′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۶٫۵۶۷°شرقی / -2.000; 146.567 (Papua New Guinea)   پاپوآ گینه نو جزیرهٔ Manus
۲°۰′ جنوبی ۱۴۷°۱۱′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۷٫۱۸۳°شرقی / -2.000; 147.183 (Seeadler Harbour) Seeadler Harbour
۲°۰′ جنوبی ۱۴۷°۲۳′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۷٫۳۸۳°شرقی / -2.000; 147.383 (Papua New Guinea)   پاپوآ گینه نو Los Negros Island
۲°۰′ جنوبی ۱۴۷°۲۴′ شرقی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۷٫۴۰۰°شرقی / -2.000; 147.400 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از شمال Tong Island,   پاپوآ گینه نو
گذرکردن از جنوب اونوتوآ atoll,   کیریباتی
۲°۰′ جنوبی ۸۰°۴۵′ غربی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۸۰٫۷۵۰°غربی / -2.000; -80.750 (Ecuador)   اکوادور
۲°۰′ جنوبی ۷۵°۵۷′ غربی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۷۵٫۹۵۰°غربی / -2.000; -75.950 (Peru)   پرو
۲°۰′ جنوبی ۷۳°۶′ غربی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۷۳٫۱۰۰°غربی / -2.000; -73.100 (Colombia)   کلمبیا
۲°۰′ جنوبی ۶۹°۳۲′ غربی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۶۹٫۵۳۳°غربی / -2.000; -69.533 (Brazil)   برزیل آمازوناس
پارا
مارانیائو
۲°۰′ جنوبی ۴۴°۲۹′ غربی / ۲٫۰۰۰°جنوبی ۴۴٫۴۸۳°غربی / -2.000; -44.483 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷