باز کردن منو اصلی
مدار ۳ درجه جنوبی در زمین واقع شده‌است
مدار۳ درجه جنوبی

مدار ۳ درجه جنوبی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۳ درجهٔ جنوبی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۳ درجه جنوبی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۳°۰′ جنوبی ۰°۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۰٫۰۰۰°شرقی / -3.000; 0.000 (Prime Meridian) اقیانوس اطلس
۳°۰′ جنوبی ۱۰°۱۸′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۰٫۳۰۰°شرقی / -3.000; 10.300 (Gabon)   گابن
۳°۰′ جنوبی ۱۲°۳′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۲٫۰۵۰°شرقی / -3.000; 12.050 (Republic of the Congo)   جمهوری کنگو
۳°۰′ جنوبی ۱۶°۱۱′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۶٫۱۸۳°شرقی / -3.000; 16.183 (Democratic Republic of the Congo)   جمهوری دموکراتیک کنگو
۳°۰′ جنوبی ۲۹°۹′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۲۹٫۱۵۰°شرقی / -3.000; 29.150 (Burundi)   بوروندی
۳°۰′ جنوبی ۳۰°۵۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۳۰٫۸۳۳°شرقی / -3.000; 30.833 (Tanzania)   تانزانیا
۳°۰′ جنوبی ۳۷°۳۵′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۳۷٫۵۸۳°شرقی / -3.000; 37.583 (Kenya)   کنیا
۳°۰′ جنوبی ۴۰°۱۳′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۴۰٫۲۱۷°شرقی / -3.000; 40.217 (Indian Ocean) اقیانوس هند
۳°۰′ جنوبی ۱۰۰°۱۱′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۰٫۱۸۳°شرقی / -3.000; 100.183 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ South Pagai
۳°۰′ جنوبی ۱۰۰°۲۶′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۰٫۴۳۳°شرقی / -3.000; 100.433 (Mentawai Strait) Mentawai Strait
۳°۰′ جنوبی ۱۰۱°۲۷′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۱٫۴۵۰°شرقی / -3.000; 101.450 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ سوماترا
۳°۰′ جنوبی ۱۰۶°۳′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۶٫۰۵۰°شرقی / -3.000; 106.050 (Bangka Strait) Bangka Strait
۳°۰′ جنوبی ۱۰۶°۲۶′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۶٫۴۳۳°شرقی / -3.000; 106.433 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Bangka و Lepar
۳°۰′ جنوبی ۱۰۶°۵۳′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۶٫۸۸۳°شرقی / -3.000; 106.883 (Java Sea) دریای جاوه
۳°۰′ جنوبی ۱۰۷°۳۳′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۷٫۵۵۰°شرقی / -3.000; 107.550 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Belitung
۳°۰′ جنوبی ۱۰۸°۱۲′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۰۸٫۲۰۰°شرقی / -3.000; 108.200 (Java Sea) دریای جاوه
۳°۰′ جنوبی ۱۱۰°۳۷′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۰٫۶۱۷°شرقی / -3.000; 110.617 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ بورنئو
۳°۰′ جنوبی ۱۱۱°۹′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۱٫۱۵۰°شرقی / -3.000; 111.150 (Java Sea) دریای جاوه
۳°۰′ جنوبی ۱۱۱°۴۸′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۱٫۸۰۰°شرقی / -3.000; 111.800 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ بورنئو
۳°۰′ جنوبی ۱۱۶°۱۷′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۶٫۲۸۳°شرقی / -3.000; 116.283 (Makassar Strait) تنگه ماکاسار
۳°۰′ جنوبی ۱۱۸°۵۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۱۸٫۸۳۳°شرقی / -3.000; 118.833 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ سولاوسی (South Peninsula)
۳°۰′ جنوبی ۱۲۰°۱۲′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۰٫۲۰۰°شرقی / -3.000; 120.200 (Gulf of Boni) Gulf of Boni
۳°۰′ جنوبی ۱۲۱°۵′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۱٫۰۸۳°شرقی / -3.000; 121.083 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ سولاوسی (South-east Peninsula)
۳°۰′ جنوبی ۱۲۲°۱۵′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۲٫۲۵۰°شرقی / -3.000; 122.250 (Banda Sea) دریای باندا گذرکردن از شمال جزیرهٔ Buru,   اندونزی
۳°۰′ جنوبی ۱۲۷°۵۱′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۲۷٫۸۵۰°شرقی / -3.000; 127.850 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ Boano و جزیره سرام
۳°۰′ جنوبی ۱۳۰°۲۳′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۰٫۳۸۳°شرقی / -3.000; 130.383 (Ceram Sea) دریای سرام
۳°۰′ جنوبی ۱۳۲°۲۴′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۲٫۴۰۰°شرقی / -3.000; 132.400 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ گینه نو
۳°۰′ جنوبی ۱۳۴°۵۱′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۴٫۸۵۰°شرقی / -3.000; 134.850 (Cenderawasih Bay) Cenderawasih Bay
۳°۰′ جنوبی ۱۳۵°۵۱′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۳۵٫۸۵۰°شرقی / -3.000; 135.850 (Indonesia)   اندونزی جزیرهٔ گینه نو
۳°۰′ جنوبی ۱۴۱°۰′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۱٫۰۰۰°شرقی / -3.000; 141.000 (Papua New Guinea)   پاپوآ گینه نو جزیرهٔ گینه نو
۳°۰′ جنوبی ۱۴۲°۲′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۲٫۰۳۳°شرقی / -3.000; 142.033 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام دریای بیسمارک, گذرکردن از جنوب Purdy Islands,   پاپوآ گینه نو
گذرکردن از جنوب جزیرهٔ Dyaul,   پاپوآ گینه نو
۳°۰′ جنوبی ۱۵۱°۱۸′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۱٫۳۰۰°شرقی / -3.000; 151.300 (Papua New Guinea)   پاپوآ گینه نو جزیرهٔ New Ireland
۳°۰′ جنوبی ۱۵۱°۳۴′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۱٫۵۶۷°شرقی / -3.000; 151.567 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۳°۰′ جنوبی ۱۵۲°۲′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۲٫۰۳۳°شرقی / -3.000; 152.033 (Papua New Guinea)   پاپوآ گینه نو جزیرهٔ Tabar
۳°۰′ جنوبی ۱۵۲°۳′ شرقی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۱۵۲٫۰۵۰°شرقی / -3.000; 152.050 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام Passing through the Lihir Group,   پاپوآ گینه نو
گذرکردن از شمال Nuguria islands,   پاپوآ گینه نو
گذرکردن از جنوب جزیره کانتون,   کیریباتی
گذرکردن از شمال جزیره اندربوری,   کیریباتی
۳°۰′ جنوبی ۸۰°۲۲′ غربی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۸۰٫۳۶۷°غربی / -3.000; -80.367 (Ecuador)   اکوادور Puná Island
۳°۰′ جنوبی ۸۰°۷′ غربی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۸۰٫۱۱۷°غربی / -3.000; -80.117 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام Jambelí Channel
۳°۰′ جنوبی ۷۹°۵۰′ غربی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۷۹٫۸۳۳°غربی / -3.000; -79.833 (Ecuador)   اکوادور
۳°۰′ جنوبی ۷۷°۴۹′ غربی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۷۷٫۸۱۷°غربی / -3.000; -77.817 (Peru)   پرو
۳°۰′ جنوبی ۷۰°۱۱′ غربی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۷۰٫۱۸۳°غربی / -3.000; -70.183 (Colombia)   کلمبیا
۳°۰′ جنوبی ۶۹°۴۲′ غربی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۶۹٫۷۰۰°غربی / -3.000; -69.700 (Brazil)   برزیل آمازوناس
پارا
مارانیائو
پیاوی
سئارا
۳°۰′ جنوبی ۳۹°۴۲′ غربی / ۳٫۰۰۰°جنوبی ۳۹٫۷۰۰°غربی / -3.000; -39.700 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷