باز کردن منو اصلی
مدار ۴۳ درجه شمالی در زمین واقع شده‌است
43°
مدار۴۳ درجه شمالی

مدار ۴۳ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۴۳ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۴۳ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۴۳°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 43.000; 0.000 (Prime Meridian)   فرانسه
۴۳°۰′ شمالی ۳°۲′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۳٫۰۳۳°شرقی / 43.000; 3.033 (Mediterranean Sea) مدیترانه Gulf of Lion
۴۳°۰′ شمالی ۶°۱۰′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۶٫۱۶۷°شرقی / 43.000; 6.167 (France)   فرانسه Îles d'Hyères
۴۳°۰′ شمالی ۶°۱۴′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۶٫۲۳۳°شرقی / 43.000; 6.233 (Mediterranean Sea) مدیترانه
۴۳°۰′ شمالی ۹°۲۰′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۹٫۳۳۳°شرقی / 43.000; 9.333 (France)   فرانسه جزیرهٔ جزیره کرس
۴۳°۰′ شمالی ۹°۲۷′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۹٫۴۵۰°شرقی / 43.000; 9.450 (Mediterranean Sea) مدیترانه گذرکردن از جنوب جزیرهٔ کاپرایا,   ایتالیا
۴۳°۰′ شمالی ۱۰°۳۰′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۵۰۰°شرقی / 43.000; 10.500 (Italy)   ایتالیا
۴۳°۰′ شمالی ۱۳°۵۲′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۳٫۸۶۷°شرقی / 43.000; 13.867 (Adriatic Sea) دریای آدریاتیک گذرکردن از جنوب جزیرهٔ Vis,   کرواسی
گذرکردن از شمال جزیرهٔ کورچولا,   کرواسی
۴۳°۰′ شمالی ۱۷°۲′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۷٫۰۳۳°شرقی / 43.000; 17.033 (Croatia)   کرواسی
۴۳°۰′ شمالی ۱۷°۴۰′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۷٫۶۶۷°شرقی / 43.000; 17.667 (Bosnia and Herzegovina)   بوسنی و هرزگوین
۴۳°۰′ شمالی ۱۸°۲۸′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۸٫۴۶۷°شرقی / 43.000; 18.467 (Montenegro)   مونته‌نگرو
۴۳°۰′ شمالی ۲۰°۶′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۲۰٫۱۰۰°شرقی / 43.000; 20.100 (Serbia)   صربستان
۴۳°۰′ شمالی ۲۰°۳۴′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۲۰٫۵۶۷°شرقی / 43.000; 20.567 (Kosovo)   کوزوو Partially recognised as an independent state - ادعا شده توسط  صربستان
۴۳°۰′ شمالی ۲۱°۱۴′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۲۱٫۲۳۳°شرقی / 43.000; 21.233 (Serbia)   صربستان
۴۳°۰′ شمالی ۲۲°۴۹′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۲۲٫۸۱۷°شرقی / 43.000; 22.817 (Bulgaria)   بلغارستان
۴۳°۰′ شمالی ۲۷°۵۴′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۲۷٫۹۰۰°شرقی / 43.000; 27.900 (Black Sea) دریای سیاه
۴۳°۰′ شمالی ۴۰°۵۶′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۴۰٫۹۳۳°شرقی / 43.000; 40.933 (Abkhazia)   آبخاز Partially recognised as an independent state - ادعا شده توسط  گرجستان
۴۳°۰′ شمالی ۴۱°۵۴′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۴۱٫۹۰۰°شرقی / 43.000; 41.900 (Georgia)   گرجستان
۴۳°۰′ شمالی ۴۳°۵′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۴۳٫۰۸۳°شرقی / 43.000; 43.083 (Russia)   روسیه
۴۳°۰′ شمالی ۴۷°۲۸′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۴۷٫۴۶۷°شرقی / 43.000; 47.467 (Caspian Sea) دریای خزر
۴۳°۰′ شمالی ۵۱°۴۶′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۵۱٫۷۶۷°شرقی / 43.000; 51.767 (Kazakhstan)   قزاقستان
۴۳°۰′ شمالی ۵۶°۰′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۵۶٫۰۰۰°شرقی / 43.000; 56.000 (Uzbekistan)   ازبکستان
۴۳°۰′ شمالی ۶۵°۴۶′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۶۵٫۷۶۷°شرقی / 43.000; 65.767 (Kazakhstan)   قزاقستان
۴۳°۰′ شمالی ۷۳°۳۳′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۷۳٫۵۵۰°شرقی / 43.000; 73.550 (Kyrgyzstan)   قرقیزستان گذرکردن از شمال بیشکک
۴۳°۰′ شمالی ۷۴°۴۳′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۷۴٫۷۱۷°شرقی / 43.000; 74.717 (Kazakhstan)   قزاقستان
۴۳°۰′ شمالی ۸۰°۲۳′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۸۰٫۳۸۳°شرقی / 43.000; 80.383 (China)   چین سین‌کیانگ
۴۳°۰′ شمالی ۹۶°۱۰′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۹۶٫۱۶۷°شرقی / 43.000; 96.167 (Mongolia)   مغولستان
۴۳°۰′ شمالی ۱۱۰°۴۰′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۱۰٫۶۶۷°شرقی / 43.000; 110.667 (China)   چین مغولستان داخلی
لیائونینگ
جی‌لین (حدود 26 km)
Liaoning (حدود 14 km)
Jilin
۴۳°۰′ شمالی ۱۲۹°۵۳′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۲۹٫۸۸۳°شرقی / 43.000; 129.883 (North Korea)   کره شمالی حدود 5 km
۴۳°۰′ شمالی ۱۲۹°۵۷′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۲۹٫۹۵۰°شرقی / 43.000; 129.950 (China)   چین Jilin
۴۳°۰′ شمالی ۱۳۱°۶′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۳۱٫۱۰۰°شرقی / 43.000; 131.100 (Russia)   روسیه سرزمین پریمورسکی — گذرکردن از جنوب ولادی‌وستوک
۴۳°۰′ شمالی ۱۳۱°۳۴′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۳۱٫۵۶۷°شرقی / 43.000; 131.567 (Sea of Japan) دریای ژاپن Amur Bay
۴۳°۰′ شمالی ۱۳۱°۴۷′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۳۱٫۷۸۳°شرقی / 43.000; 131.783 (Russia)   روسیه Russky Island
۴۳°۰′ شمالی ۱۳۱°۵۶′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۳۱٫۹۳۳°شرقی / 43.000; 131.933 (Sea of Japan) دریای ژاپن Ussuri Bay
۴۳°۰′ شمالی ۱۳۲°۱۹′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۳۲٫۳۱۷°شرقی / 43.000; 132.317 (Russia)   روسیه
۴۳°۰′ شمالی ۱۳۴°۷′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۳۴٫۱۱۷°شرقی / 43.000; 134.117 (Sea of Japan) دریای ژاپن
۴۳°۰′ شمالی ۱۴۰°۳۱′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۴۰٫۵۱۷°شرقی / 43.000; 140.517 (Japan)   ژاپن جزیرهٔ هوکایدو
۴۳°۰′ شمالی ۱۴۵°۱′ شرقی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۴۵٫۰۱۷°شرقی / 43.000; 145.017 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۴۳°۰′ شمالی ۱۲۴°۲۸′ غربی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱۲۴٫۴۶۷°غربی / 43.000; -124.467 (United States)   ایالات متحده آمریکا اورگن
آیداهو
وایومینگ
داکوتای جنوبی / نبراسکا border
South Dakota
آیووا
ویسکانسین
۴۳°۰′ شمالی ۸۷°۵۳′ غربی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۸۷٫۸۸۳°غربی / 43.000; -87.883 (Lake Michigan) دریاچه میشیگان
۴۳°۰′ شمالی ۸۶°۱۳′ غربی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۸۶٫۲۱۷°غربی / 43.000; -86.217 (United States)   ایالات متحده آمریکا میشیگان
۴۳°۰′ شمالی ۸۲°۲۵′ غربی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۸۲٫۴۱۷°غربی / 43.000; -82.417 (Canada)   کانادا انتاریو
۴۳°۰′ شمالی ۷۹°۱′ غربی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۷۹٫۰۱۷°غربی / 43.000; -79.017 (United States)   ایالات متحده آمریکا نیویورک
ورمانت
نیوهمپشایر
۴۳°۰′ شمالی ۷۰°۴۵′ غربی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۷۰٫۷۵۰°غربی / 43.000; -70.750 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس
۴۳°۰′ شمالی ۹°۱۵′ غربی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۹٫۲۵۰°غربی / 43.000; -9.250 (Spain)   اسپانیا
۴۳°۰′ شمالی ۱°۴′ غربی / ۴۳٫۰۰۰°شمالی ۱٫۰۶۷°غربی / 43.000; -1.067 (France)   فرانسه

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷