مِرلو (به فرانسوی: Merlot) نوعی انگور قرمز شراب‌سازی است. شراب‌های تهیه‌شده با انگور مرلو مزه‌ای متمایل به مزهٔ انگورک، آلو و مویز دارند و غلظت آن‌ها متوسط است. شراب مرلو از محبوب‌ترین شراب‌ها در بازارهای جهان است.

مرلو
مرلو
انگورهای مرلو بر شاخه تاک
رقم‌ها: انگور معمولی
نام دیگر: پیکارد، لانگون
خاستگاه: فرانسه انگور بوردو
مناطق اصلی: بردو، توسکانی،
دره نپا، بخش سونوما، استرالیا

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Merlot," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Merlot&oldid=243690246 (accessed October 11, 2008).