مرکز آفریقا

منطقهٔ مرکزی قارهٔ آفریقا

مرکز آفریقا بخش مرکزی قارهٔ آفریقا است. مرزهای دقیقی برای این ناحیه تعریف نشده‌است.

مرکز آفریقا
مرکز آفریقا

کشورهای مرکز آفریقایی عبارت‌اند از:

برخی این کشورها را نیز شامل مرکز آفریقا می‌دانند:

جستارهای وابسته ویرایش