باز کردن منو اصلی

مزار سلطانی بیدخت گناباد در شهر بیدُختِ گناباد ایران واقع است. بیدخت شهری کوچکی واقع در ۵ کیلومتری شهر گناباد است.

این مزار آرامگاه چهار تَن از اقطاب سلسله نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی است. ملا سلطان‌محمد گنابادی ملقّب به سلطانعلیشاه صاحب تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة، « محمّدحسن بیدختی گنابادی» ملقّب به صالحعلیشاه، «حاج سلطان‌حسین تابنده گنابادی» ملقّب به رضاعلیشاه و « علی تابنده» ملقّب به محبوبعلیشاه در مزار سلطانی بیدخت مدفون هستند.

قطب فعلی سلسله نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی، دکتر « نورعلی تابنده» ملقّب به مجذوب علیشاه است.

ساختمان مزار سلطانیویرایش

ساختمان مزار سلطانی بیدخت شامل سه صحن وسیع متّصل به هم است. در اطراف این سه صحن، اتاق هایی بنا شده که برای اسکان واردین در نظر گرفته شده است.

 
نمای صحن کوثر

صحن بالا(صحن کوثر) شامل اتاق هایی در اطراف و یک حوض(مشهور به حوض کوثر) در وسط است. آب این حوض به آب قنات جاری در بیدخت متّصل می باشد که با معماری خاصّی به صحن وارد شده است. در ضلع غربی صحن کوثر مهمان خانه‌ای ساخته شده است که در مراسم مذهبی از میهمانان در آن پذیرایی می شود. در صحن وسط نیز همچون صحن کوثر اتاق هایی در اطراف بنا شده است. در مرکز صحن وسط، ساختمان بقعه ی مزار سلطانی قرار دارد و چنان که پیش از این اشاره شد در این بقعه چهار تن از اقطاب سلسله نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی مدفون هستند. در ضلع غربی این صحن نیز حسینیه ای قرار دارد که جهت برگزاری مراسم مذهبی از آن استفاده می گردد. صحن پایین که نسب به صحن وسط در ارتفاع پایین تری قرار دارد نیز دارای یک حوض و اتاق هایی در ضلع شمالی می باشد.

جستارهای وابستهویرایش

منابع و مطالعه بیشترویرایش