فهرست مسئله‌های حل‌نشده در ریاضیات

فهرستی مختصر از مسائل حل نشده ریاضی
  • حدس کولاتز: عملیات زیر را در مجموعه اعداد صحیح مثبت در نظر بگیرید

اگر عدد زوج بود، آن را بر ۲ تقسیم کن. اگر عدد فرد بود، آن را سه برابر کن و به علاوه ۱. حال اگر چنین کار به‌طور متوالی بر روی هر عدد انجام دهیم بالاخره به یک می‌رسیم.

  • آیا تعداد اعداد کامل بی‌شمار است؟
  • آیا عدد فرد کاملی وجود دارد؟
  • آیا تعداد اعداد اول دوقلو بی‌شمار است؟
  • تمام مسائل هزاره بجز حدس پوانکاره که توسط گریگوری پرلمان ریاضیدان روسی اثبات شد.
  • حدس آندرو بیل بانکدار دالاس که به قضیهٔ آخر فرما شباهت زیادی دارد.