دیفرانسیل (ریاضیات)

مفهومی در ریاضیات برای بیان تغییرات بی‌نهایت کوچک

به بیان ساده، دیفرانسیل یک تابع، تغییر جزئی (بسیار کوچک) تابع است وقتی متغیر مستقل تابع، تغییر می‌کند.[۱]

دیفرانسیل تابع تک‌متغیرۀ به‌صورت زیر به‌دست می‌آید؛

که ، مشتق تابع است، و دیفرانسیل (تغییر بسیار کوچک متغیر مستقل تابع) است.

جستارهای وابستهویرایش

  1. "Differential (mathematics)". Wikipedia. 2018-08-29.