مسجد دولتشاه

مسجد دولتشاه نام مسجدی در میدان جوانشیر کرمانشاه در غرب ایران قرار دارد و از آثار دورهٔ قاجاریه است که توسط محمد علی میرزا دولتشاه(حاکم کرمانشاه در سال‌های ۱۲۲۱ تا ۱۲۳۷ ه.ق و سرحد دار عراقین)بنا شده‌است.

بنای مسجد دولتشاه در دورهٔ اخیر تعمیر و مرمت شده و دارای سردر، صحن، و شبستان زنانه و مردانه‌است. این مسجد به مسجد حاج ابوتراب آل آقا نیز معروف است که بر کتیبهٔ کاشی سردر مسجد خوانده می‌شود.بر اساس فتوای روح الله خمینی تعویض نام مسجد وقفی جایز نیست و ممنوع است.هر چه زودتر اسم اصلی مسجد یعنی مسجد دولتشاه دوباره بر سر در مسجد نوشته شود. مادامی که اسم اصلی نوشته نشود روح جناب ابو تراب آل آقا در آن دنیا در عذاب خواهد بود