مصر ساسانی

استان مصر تحت فرمانروایی ساسانیان

مصر ساسانی (که در منابع پارسی میانه به صورت اگیپتوس شناخته می‌شود)، اشاره به دوره‌ای کوتاه در تاریخ مصر روم و بخش‌هایی از لیبی دارد که تحت سیطره ساسانیان درآمد. این دوره از ۶۱۹ تا ۶۲۹ میلادی طول کشید. این استان روم در ابتدا در طی محاصره اسکندریه به شاهنشاهی ساسانی پیوست و ایرانیان به تدریج سیطره خود را بر دیگر بخش‌های مصر گسترش دادند. دوره حکومت ساسانیان بر مصر وقتی به پایان رسید که شهربراز با امپراتور بیزانس، هراکلیوس متحد شد، به این صورت که هراکلویس به شهربراز کمک کند تا تخت شاهی ساسانی را تصاحب کند و شهربراز مصر را ترک کند و آن را به بیزانس برگرداند.

اگیپتوس
استان شاهنشاهی ساسانی
۶۱۹–۶۲۹
مرکزاسکندریه
دوران تاریخیتاریخ باستان
۶۱۹
• 
۶۱۹
۶۲۹
پیشین
پسین
مصر (استان روم)
مصر (استان روم)
امروزه بخشی از مصر
 لیبی

فهرست فرمانداران

جستارهای وابسته

منابع

Sasanian Egypt. (2015, November 15). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 18:50, November 29, 2015, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sasanian_Egypt&oldid=690694552