معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با کوته‌نوشت PDE (Partial Differential Equations) خوانده می‌شوند به دسته‌ای از معادلات دیفرانسیل گفته می‌شوند که در آنها توابع مجهول بر حسب چند متغیر مستقل به همراه مشتق پاره‌ای توابع نسبت به آن متغیرها شرکت داشته‌باشند. به این دسته از معادلات دیفرانسیل، «معادلات دیفرانسیل پاره‌ای»، «معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی»، یا «معادلات دیفرانسیل جزئی» گفته می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • John, Fritz. Partial Differential Equations, ۴th edition, Springer-Verlag New York Inc., ۱۹۸۲. ISBN 0-387-90609-6