معادله نرنست

در الکتروشیمی معادله نرنست معادله‌ای است که به کمک آن می‌توان دترمینان کاهش پتانسیل در حالت تعادل و در سلول الکتروشیمیایی بدست آورد و می‌توان از روی ولتاژ (نیروی محرکه الکتریکی) نیز همین کار را انجام داد. این نام به افتخار کاشف این فرمول به نام والتر نرنست است.

دو فرمول نهایی (نیم‌پیل، پیل):

 1. پتانسیل تقلیل نیم-سلول:
 1. پتانسیل سلول کامل:

که:

 • پتانسیل کاهشی نیم پیل
 • پتانسیل الکترود استاندارد
 • پتانسیل سلول (نیروی محرکه الکتریکی)
 • پتانسیل استاندارد سلول
 • R ثابت عمومی گازها (۸٫۳۱۴۴۷۲ J.K.mol)
 • T دمای مطلق. (TK = ۲۷۳٫۱۵ + T°C.)
 • a میزان فعالیت شیمیایی. که ضریب فعالیت نوع X است. (درحالی که ضرایب فعالیت با غلظت پایین به یک میل می‌کنند، فعالیت‌ها در معادله نرنست متناوباً با غلظت ساده جایگزین می‌شوند)
 • F ثابت فارادی (اندازه بار بر مول الکترون، برابر با ۹٫۶۴۸۵۳۰۹×۱۰۴ C.mol)
 • z تعداد الکترون‌هایی است که در جریان برقکافت واکنش می‌دهند
 • Q خارج قسمت واکنش است.

در دمای اتاق(۲۵ °C), RT/F برای پایانه‌ها ثابت ۲۵٫۶۷۹mV می‌توان جایگزین نمود.

.

معادله نرنست در فیزیولوژی برای پیدا کردن پتانسیل الکتریکی غشاء سلولی برحسب به یک نوع یون استفاده می‌شود

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش