باز کردن منو اصلی
ترجمه‌ای از مقامات حریری به زبان طبری توسط پیروان زیدیه در دیلم.

مقامات الحریری یا المقامات الادبیه کتابی است نوشته قاسم بن علی حریری (۴۴۶–۵۱۶ ق) به زبان عربی است. این کتاب به تقلید از شیوه بدیع الزمان همدانی در ۵۰ مقامه نوشته شده و در تصنع و تکلف از او نیز پیشی گرفته‌است. هدف نویسنده از نگارش مقامات حفظ زبان و ادبیات و ضمناً سرگرمی بوده‌است.

منابعویرایش

  • مقامه نویسی بعد از بدیع الزمان، ذکاوتی قراگزلو، علی رضا، مجله معارف، مرداد- آبان ۱۳۶۳، ش ۲، ص۵۹–۸۶.