مقدس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

مقدس در لغت به معنی پاک و به پاکی یادشده است و ممکن است به موارد زیر اشاره کند:

  • کتاب مقدس: در معنای کلی به کلیهٔ کتاب‌هایی که در مذاهب و ادیان مختلف به عنوان «کتاب آسمانی» پذیرفته شده است، اطلاق می‌گردد.
  • سرزمین مقدس: مکانی است که برای مسلمانان و یهودیان و مسیحیان ارزش مذهبی دارد و مقدس شمرده می‌شود.
  • قربانی مقدس: نامی است که در کلیسای کاتولیک رومی معمولاً مراسم مربوط به عشای ربانی با آن نامیده می‌شود.
  • سریر مقدس: اسقف‌نشین کلیسای کاتولیک در شهر رم است که اسقف اعظم آن به پاپ شهرت دارد.
  • کلیسای مقبره مقدس: بر باور مسیحیان، عیسی مسیح در جایی که اکنون کلیسای قبر مقدس بر روی آن قرار گرفته، مصلوب گشته و از آنجا به آسمان عروج کرده است.
  • امپراتوری مقدس روم: نام رسمی کشوری بود که در زمان حکومت اتوی یکم از امپراتوری فرانک شرقی کارولنژی تشکیل شد.
  • مقدس اردبیلی: از علما و فقهای شیعه امامیه در قرن دهم هجری.