مقدمه علم حقوق

مقدمهٔ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، که به طور خلاصه مقدمه علم حقوق نامیده می‌شود، کتابی است از ناصر کاتوزیان که در بسیاری از دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود.

Moghaddame elme hoghoogh.jpg
جلد کتاب مقدمه علم حقوق
نویسنده(ها)ناصر کاتوزیان
عنوان اصلیمقدمهٔ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
کشورتهران
زبانفارسی
موضوع(ها)علم حقوق
ناشراقبال[۱]
ب‍ه‍ن‍ش‍ر[۲]
ب‍ه‍م‍ن ب‍رن‍ا[۳]
شرکت سهامی انتشار انتشارات گنج دانش (آخرین ناشر)
تاریخ نشر
۱۳۴۷
شمار صفحات۳۷۴
شابکشابک ‎۹۷۸۶۰۰۶۲۴۴۶۹۳

سرفصل‌هاویرایش

قواعد حقوقویرایش

 • فصل اول: مبنا و هدف حقوق
 • فصل دوم: اوصاف قاعده حقوقی
 • فصل سوم: دانش حقوق و شاخه‌های آن
 • فصل چهارم: منبع حقوق
 • فصل پنجم: قلمرو اجرا حقوق

حق فردیویرایش

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: اقسام حق
 • فصل سوم: منبع حق فردی
 • فصل چهارم: تملک و انتقال و زوال حق
 • فصل پنجم: اجرای حق

منابعویرایش

 1. «م‍ق‍دم‍ه ع‍ل‍م ح‍ق‍وق و م‍طال‍ع‍ه در ح‍ق‍وق خ‍ص‍وص‍ی ای‍ران/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان». سازمان کتابخانه و اسناد ملی. کاراکتر zero width joiner character در |عنوان= در موقعیت 2 (کمک)
 2. «م‍ق‍دم‍ه ع‍ل‍م ح‍ق‍وق و م‍طال‍ع‍ه در ح‍ق‍وق خ‍ص‍وص‍ی ای‍ران/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان». سازمان کتابخانه و اسناد ملی. کاراکتر zero width joiner character در |عنوان= در موقعیت 2 (کمک)
 3. «م‍ق‍دم‍ه ع‍ل‍م ح‍ق‍وق و م‍طال‍ع‍ه در ح‍ق‍وق خ‍ص‍وص‍ی ای‍ران/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان». سازمان کتابخانه و اسناد ملی. کاراکتر zero width joiner character در |عنوان= در موقعیت 2 (کمک)