منصور

نام کوچک مردانه

منصور یک نام کوچک و نام خانوادگی عربی به معنای پیروز است. افراد سرشناس با این نام عبارت‌اند از:

نام کوچک

ویرایش

نام خانوادگی

ویرایش