منصور

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

منصور یک نام کوچک و نام خانوادگی عربی به معنای پیروز است. افراد سرشناس با این نام عبارت‌اند از:

نام کوچکویرایش

نام خانوادگیویرایش