منصور

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

منصور یک نام کوچک و نام خانوادگی عربی به معنای پیروز است. افراد سرشناس با این نام عبارت‌اند از:

نام کوچکEdit

نام خانوادگیEdit

  • علی منصور، (۱۳۵۳–۱۲۶۵)، ملقب به منصورالملک، سیاست‌مرد و دو دوره نخست‌وزیر ایران.
  • ابوجعفر عبدالله منصور، دومین خلیفه از خلفای عباسی.
  • حسنعلی منصور، (۱۳۰۲–۱۳۴۳) سیاست‌مدار ایرانی و یک دوره نخست‌وزیر ایران.
  • اسماعیل منصور، سومین خلیفه از خلفای فاطمی و سیزدهمین امام در مذهب شیعه اسماعیلی است.