منیرالسلطنه

منیرالسلطنه همسر ناصرالدین‌شاه قاجار و مادر کامران میرزا نایب‌السلطنه بود.

منیرالسلطنه
Monirsaltaneh qajar.jpg
منیرالسلطنه، همسر ناصرالدین شاه و مادر کامران میرزا
دورانقاجار
نام کاملمنیرالسلطنه
همسرناصرالدین شاه
همسرناصرالدین شاه
دودمانقاجار
پدرمعمارباشی
فرزندانکامران میرزا
دیناسلام
شیعه

منيرالسلطنه زنی نیکوکار بود و ثروت فراوان خود را وقف امور خیریه کرد. بعد از فوت برادرش اميرنظام با ارث به جا مانده از وی مدرسه‌ای را در گورستان مجاور بقعه امامزاده سيد نصرالدين به نام مدرسه منيريه بنا و موقوفاتی از تهران و مازندران را برای هزينه‌های اين مدرسه تعيين کرد.

محله منیریه در تهران به نام او نام‌گذاری شده است.

منبعویرایش