مهربانی

(تغییرمسیر از مهربان)

مهربانی به مجموعه اعمال و رفتاری گفته می‌شود که حاکی از ایثار، مدارا، قدرشناسی و احترام به دیگران است.[۱] مهربانی در بسیاری از فرهنگها و ادیان، ارزش به شمار می‌آید.

منابعویرایش