موسس بلغارتسی

مؤسس بلغارتسی (بلغاری: Мойсей‎؛ درگذشته ۹۷۶) شاهزاده ارمنی‌تبار اهل بلغارستان بود. وی برادر امپراتور ساموئل بلغارستان و پسر دوم کومس نیکلاس بود. پس از سقوط بخش شرقی امپراتوری تحت اشغال امپراتوری بیزانس در سال ۹۷۱ میلادی، وی و برادرانش، داویت، آرون و ساموئل نبرد را در غرب ادامه دادند. آنها قلمرو را به چهار بخش تقسیم و با همدیگر حکمرانی نمودند.

مؤسس بلغارتسی
درگذشته۹۷۶ میلادی
سرس
دودمانامپراتوری نخست بلغارستان

شجره‌نامهویرایش

 
 
 
 
 
 
 
کومس نیکلاس
 
 
 
هریپسیمه ارمنستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
داویت
 
مؤسس
 
آرون
 
ساموئل

لطفاً به جای این الگو از الگو:Tree chart استفاده کنید. (راهنمای تبدیل)

منابعویرایش