باز کردن منو اصلی
Interphase mitosis.png

میان‌چهر[۱] یا اینترفاز از مرحله‌های چرخه سلولی است.

اینترفاز مرحله‌ایست که سلولهای سوماتیک (پیکری)، بیشترین زمان زندگی خود را در آن به سر می‌برند،[۲] و بخشی از چرخه سلولی است که میان زمان تقسیم سلول قرار دارد.[۳]

اینترفاز خود از مرحله‌های گام نخستین رشد(G1)، ساخت(S) و گام دوم رشد(G2) تشکیل یافته‌است.

برخی از سلول‌ها ممکن است که به‌طور موقت یا دائمی تقسیم نشوند؛ دراین صورت آنها قبل از ورود به مرحلهٔ ساخت(S) وارد مرحله ای بنام (G0) می‌شوند.

منابعویرایش

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، 1376 تا 85
  2. Radiobiology for the Radiobiologist. Eric Hall. 2006. ISBN 0-7817-4151-3 pp.20
  3. Radiobiology for the Radiobiologist. Eric Hall. 2006. ISBN 0-7817-4151-3 pp.504