میرشاهی یکی از سه فرزند عبدالکریم بود. وی دو برادر دیگر هم داشت که بزرگ‌ترین آنان «میرسلطان محمود» بود[۱]، که داماد ملک بهمن یکم پادوسبانی بوده‌است.[۲] پس از مرگ عبدالکریم دوم جمعی سلطان‌محمود را به عنوان جانشین پدر برگزیدند.[۱] جمعی دیگر نیز میرشاهی، که ولیعهد بود، بر تخت نشاندند و از امرا و اعیان برایش بیعت گرفتند.[۲] میرسلطان محمود و ملک بهمن در حال جمع‌آوری سپاه برای لشکرکشی به مازندران بودند که میرسلطان محمود درگذشت و میرشاهی بدین‌ترتیب بدون جنگ به حکومت رسید.[۲]

میرشاهی
پادشاه مرعشیان
پیشینعبدالکریم دوم
جانشینخان کوچک
درگذشتهشهر دماوند
دودمانمرعشیان
پدرعبدالکریم
دین و مذهباسلام

میرشاهی از ابتدا با آقامحمدروزافزون درگیر بود و سرانجام آقامحمد توانست طی چند نبرد با میرشاهی، وی را شکست دهد. پس از آن میرشاهی به شاه تهماسب یکم صفوی متوسل شد. وی در حال بازگشت بود که در دماوند توسط «مظفربیگ ترکمان» از ملازمان آقامحمد کشته شد.[۳]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • مجد, مصطفی (1388). ظهور و سقوط مرعشیان. نشر رسانش. ISBN 978-600-5011-15-9. External link in |title= (help)
  • میرتیمور (1364). تاریخ خاندان مرعشی مازندران. انتشارات اطلاعات.
سلف:

عبدالکریم دوم

دوران پادشاهی
مرعشیان
جانشین:

خان کوچک