باز کردن منو اصلی

در زیست‌شناسی، ژن‌شناسی و زیست‌فناوری به اندامگان یا یاخته‌ای که یک یا چند فام‌تن (کروموزوم) کمتر یا بیشتر از تعداد معمول فام‌تن‌های گونهٔ مربوط داشته باشد ناهولاد (aneuploid) می‌گویند.

ناهولادی
Down Syndrome Karyotype.png
کروموزوم‌ها در سندروم داون؛ محتمل‌ترین پیامد ناهولادی. به سه کروموزوم کپی ۲۱ در ردیف آخر توجه کنید.
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصص ژن‌شناسی پزشکی
آی‌سی‌دی-۱۰ Q90-Q98
آی‌سی‌دی-9-CM 758
سمپ D000782

به همین منوال به اندامگان یا یاخته‌ای چندلاد که تعداد فام‌تن‌های آن مضرب صحیحی از عدد پایهٔ فام‌تن‌های گونهٔ مربوط باشد هولاد euploid گفته می‌شود.

منابعویرایش