نبرد قلعه کوروی

نبرد قلعه کوروی (به ژاپنی: 黒井城の戦い) به لشکرکشی آکچی میتسوهیده به ولایت تانبا به دستور اودا نوبوناگا در دوره آزوچی-مومویاما گفته می‌شود. این نبرد به سبک محاصره نظامی بود و در دو مرحله انجام شد.

نخستین نبرد

ویرایش
نخستین نبرد قلعه کوروی
 
دیوار سنگی قلعه کوروی
تاریخ۱۵۷۵ ماه دهم- تا ۱۵۷۶
موقعیت
نتایج پیروزی سپاه مشترک آکای نائوماساهاتانو هیده‌هارو
طرف‌های درگیر
سپاه آکای
سپاه هاتانو
  سپاه خاندان اودا
فرماندهان و رهبران
آکای نائوماسا
هاتانو هیده‌هارو
  آکچی میتسوهیده
قوا
نامشخص نامشخص
تلفات و خسارات
نامشخص نامشخص

زمینه

ویرایش

در مارس ۱۵۷۰، او به برادرزاده اش، آکای تاداایه که وارث خاندان آکای بعد از وی محسوب می‌شد برای عرض تبعیت نزد اودا نوبوناگا رفت و تثبیت مالکیت در سه منطقه از ولایت تانبا را از نوبوناگا دریافت کرد. با این حال، در سال ۱۵۷۱ هنگامی که یامانا سوکه‌تویو (فرماندار ولایت تاجیما) به قلمروی وی حمله کرده بود، آکای نائوماسا توانست این حمله را دفع کند و قلعه تاکدا را تحت کنترل خاندان یامانا بود، اشغال کرد. (اوتا گاکه‌شی (صاحب قلعه تاکدا)، از اقوام آکای نائوماسا بود، بنابراین از وی حمایت کرد. یامانا سوکه‌تویو از نوبوناگا تقاضای کمک کرد، که منجر به حمله نوبوناگا به ولایت تامبا شد. همچنین، در ژانویه ۱۵۷۳، شایعه‌ای مبنی بر اینکه نائوماسا به عنوان طرفداری و جناح شوگون پانزدهم آشیکاگا یوشی‌آکی به کیوتو می‌رود، وجود داشت و در ژوئیه همان سال، آشیکاگا یوشی‌آکی از وی درخواست کمک کرد. نامه ای از خانواده تاکدا در ژوئیه ۱۵۷۴ دریافت کرد که هاشیبا هیده‌یوشی را به دست اندازی در قلمروی این خاندان متهم می‌کرد. ...)، در نهایت وی به نیروهای ضد اودا پیوست. وی از سال اول دوران تنشو تا ژوئن سال سوم دوره تنشو، کونوئه ساکی‌هیسا، برادر زنش را که کیوتو را ترک کرده بود، پذیرفت.

در اکتبر سال سوم تنشو (۱۵۷۵)، نوبوناگا اودا به آکچی میتسوهیده دستور داد تا ولایت تامبا را تصرف کند. در این زمان، آکای نائوماسا در زیر چتر خاندان موری تحت رهبری کیکاوا موتوهارو در حال حمله به قلعه تاکدا بود. وقتی آکچی میتسوهیده قلعه تاکدا را فتح کرد، او در قلعه کوروی با پشتیبانی هاتانو هیده‌هارو صاحب قلعه یاکامی، در نبرد قلعه کوروی مقاومت را ادامه داد و توانست در اولین نبرد آکچی میتسوهیده را شکست دهد. پس از آن، ولایت تانبا در معرض حمله اودا قرار گرفت که حاکمیت کینای (منطقه مرکزی ژاپن) را با محوریت کیوتو تثبیت کرده بود، اما نائوماسا و خاندان آکای با هاتانو هیده‌هارو متحد شدند و سرسختانه مقاومت کردند و ارتش اودا به رهبری میتسوهیده را موفق شدند چندین بار دفع کنند.

دومین نبرد

ویرایش
دومین نبرد قلعه کوروی
 
قلعه کوروی
تاریخ۱۵۷۹ ماه ژوئیه تا ماه اوت
موقعیت
نتایج پیروزی سپاه خاندان اودا
طرف‌های درگیر
  سپاه اودا سپاه آکای
فرماندهان و رهبران
 آکچی میتسوهیده
 هوسوکاوا فوجی‌تاکا
 هوسوکاوا تادائوکی
 هاشیبا هیده‌یوشی
 آکچی هیده‌میتسو
آکای تاداایه
قوا
تقریباً ۱۰٬۰۰۰ تقریباً ۱٬۸۰۰
تلفات و خسارات
نامشخص نامشخص

منابع

ویرایش