نرینگی اشاره به ویژگی‌های جنسیتی است که ویژگی‌های معمولی و مناسب یک مرد در نظر گرفته می‌شود. نرینگی در فرهنگ می‌تواند درجه‌های شدت مختلفی داشته باشد. ساختار مردانگی در بافت‌های تاریخی و فرهنگی متفاوت است.

مجسمه داوود ساخته شده توسط میکل آنژ، مجسمه‌ای با سبک کلاسیک از مردی جوان در هنر اروپایی

نگارخانه

جستارهای وابسته

منابع