نشان آذرآبادگان

(تغییرمسیر از نشان آذربادگان)

نشان آذرآبادگان (انگلیسی: Order of Azarabadegan) یکی از نشان‌های افتخار در ایران است.

نشان آذرآبادگان
اهدا توسط شاه ایران
گونهنشان افتخار
خاندان پادشاهیپهلوی
وضعیتمنحل شده
شاهرضا شاه
محمدرضا شاه
درجه‌هایک درجه

نوار سینه

بر اساس قرارداد سه جانبه شوروی، انگلیس و آمریکا در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۲۴ مقرر شد تا نیروهای متفقین خاک ایران را ترک کنند؛ و با توجه به متزلزل بودن وضعیت امنیت در ایران گروهی به نام فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه‌وری و با پشتیبانی پنهان ارتش سرخ اقدام به تاسیس حکومت خودمختار آذربایجان کردند. برای رفع غائله آذربایجان دولت احمد قوام به کمک افراد محلی اقدام به شکست این گروه شبه نظامی نمود و در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۲۵ این گروه را شکست داد.

به مناسبت این پیروزی توسط دولت وقت نشانی به نام نشان آذرآبادگان تهیه و به صورت رسمی به افراد تأثیرگذار در این پیروزی اهداء گردید. این نشان به کلیه افسران صفی که در ختم غائله آذربایجان، سمت فرماندهی را دارا بودند و همچنین رؤسای دوایر ستادها و ادارات یا عناصر حساس و مهمی که در تهران در این عملیات مداخله داشتند یا به پرچم کلیه هنگ‌هایی که در این عملیات شرکت داشتند، با تشخیص و تعیین کمیسیون مربوطه اعطاء می‌گردید.

منابع ویرایش

شاه حسینی، علی اکبر (۱۳۹۵). نشان‌ها، مدال‌ها و یادبودهای ایران دوران پهلوی (۱۳۰۴–۱۳۵۷ ش). پازینه. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۱۸۰-۱۲۴-۲.