نشان‌های افتخار در ایران

نشان‌های پادشاهی و دولتی دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی دارای درجه‌بندی‌هایی ویژه است.

نشان‌های سلطنتی قاجاریویرایش

این نشان‌ها را در روزگار قاجار می‌توان در کل به دو دسته بخش کرد: ۱-نشان‌های شمشیربندان ۲-نشان‌های سرشناسان.

نشان‌های شمشیربندان دارای هشت مرتبه به ترتیب زیر بودند: ۱- نشان نویان اعظم ۲-نشان امیرتومانی ۳-نشان سرتیپی ۴-نشان سرهنگی ۵-نشان یاوری ۶-نشان سلطانی ۷-نشان نایبی ۸-نشان وکیل نشان‌های نامبرده به شکل حمایلی با نوارهای رنگین بود که در پایین آن مدالی با نگارهٔ شیر و خورشید آویران می‌شد. درجه اهمیت نشان از روی رنگشان بازشناخته می‌شد.

 
نشان شیر و خورشید
 
برخی نشان‌های پهلوی و قاجار، محل نمایش موزه مقدم

نشان‌های شاهنشاهی پهلویویرایش

نشان‌های جمهوری اسلامیویرایش

نشانهای دولتی جمهوری اسلامی ایران نشانهای دولتی (کشوری) هستند که طبق مقررات آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی به افراد شایسته، اعم از اتباع ایران یا اتباع خارجی، اعطا می‌شود. نشان «انقلاب اسلامی» به عنوان عالیترین نشان جمهوری اسلامی ایران مخصوص رئیس‌جمهور وقت است. سایر نشانها را رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزرای ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران، اعطا می‌نماید.

این نشان‌ها به ترتیب تقدم عبارتند از:

الف - نشانهای عالی که به ترتیب ارجحیت به شرح زیر می‌باشند
 1. انقلاب اسلامی
 2. استقلال
 3. آزادی
 4. جمهوری اسلامی
ب - نشانهای تخصصی که عبارتند از
 1. دانش
 2. پژوهش
 3. سپاس و یادمان
 4. لیاقت و مدیریت
 5. عدالت
ج - نشانهای عمومی، که عبارتند از
 1. سازندگی
 2. خدمت
 3. کار و تولید
 4. شجاعت
 5. ایثار
 6. تعلیم و تربیت
 7. فرهنگ و هنر
 8. مهر
 9. ادب فارسی[۴]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. قواعد نشان شیرو خورشید دولت علیه ایران (مصوب 1277 ه‍. ق)، برگرفته از شیبانی، میرزا ابراهیم . منتخب التواریخ . انتشارات علمی. چاپ اول. تهران. تابستان 1366 ص 287 تا 289
 2. قانون نامه امتیازات دولتی (مصوب 1311 ه‍. ق)، برگرفته از شیبانی، میرزا ابراهیم . منتخب التواریخ . انتشارات علمی. چاپ اول. تهران. تابستان 1366 ص 290 تا 291
 3. شهیدی، یحیی، نشان‌های دورهٔ قاجار. در: مجلهٔ بررسی‌های تاریخی، شمارهٔ ۳: ص۱۵۲.
 4. [آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی، سایت مجلس شورای اسلامی http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=6271A8AF-28F0-438C-B388-57663D80FD70 بایگانی‌شده در ۳۰ آوریل ۲۰۱۳ توسط Archive.today]