نوسنگی پیشاسفال

(تغییرمسیر از نوسنگی پیش از سفال)

در باستان‌شناسی، نوسنگی پیش‌ازسفال (Pre-pottery Neolithic) یا نوسنگی بدون سفال مراحل آغازین دوران نوسنگی در آسیای غربی، به‌ویژه سرزمین شام در سوریه و فلسطین است که در آن یکجانشینی و کشاورزی و دامپروری رواج یافته بود، ولی هنوز از سفال استفاده نمی‌شد.[۱]

نوسنگی پیش‌ازسفال
هلال حاصل‌خیز در نوسنگی پیش‌ازسفال
مکانهلال حاصل‌خیز
دوراننوسنگی پیش‌ازسفال
تاریخ‌هاحدود ۸٬۵۰۰ ق.م. — حدود ۷٬۶۰۰ ق.م..
محوطه شاخصاریحا
پس ازدوره خیامی
پیش ازنوسنگی پیش‌ازسفال ب، یونان نوسنگی، Faiyum A culture
تقسیم‌بندی سه‌گانه اعصار
عصر تاریخی
دوره لاتن   نیاتاریخی
دوره هالشتات
عصر آهن
  پسین  
میانه
پیشین
عصر برنز
دوران نوسنگی عصر مس  
نوسنگی با سفال پیشاتاریخ
نوسنگی پیش از سفال ب
نوسنگی پیش از سفال آ
میان‌سنگی میان‌سنگی
پارینه‌سنگی پسین
میانه
پیشین
عصر سنگ


منابعویرایش

  1. O. Bar-Yosef, The PPNA in the Levant – an overview. Paléorient 15/1, 1989