باز کردن منو اصلی

نوش آذر (آذرنوش)[۱] نام یکی از پسران اسفندیار است که در نبرد رستم و اسفندیار به دست زواره کشته شد.[۲]

نوش‌آذر (پسر اسفندیار)
اطلاعات کلی
نام نوش‌آذر
نژاد کیان
دودمان گشتاسپیان
آئین مزدیسنا
ملیت ایران
سایر اطلاعات
جنگ‌ها ایران، زابل، ترکان
جنگ اول یورش ارجاسپ به بلخ
جنگ دوم جنگ رستم و اسفندیار
خانواده
نام نیا گشتاسپ
نام پدر اسفندیار
برادران مهرنوش، بهمن

محتویات

نوش‌آذر در شاهنامهویرایش

وقتی که اسفندیار در نبردی سخت بدست رستم کشته شد رستم به جنازه او احترام نمود و او را به پشوتن سپرد و او جنازه را در تابوتی نهاده بطرف پایتخت ایران شهر بلخ به نزد پدرش گشتاسپ آورد. شور و فغان از دربار شاه برخاست همه لب به نفرین گشتاسپ و جاماسپ گشودند. چون باعث مرگ اسفندیار را به ایشان بودند. اینک خواهران اسفندیار در سوگ او گشتاسپ را مورد خطاب قرارد می‌دهند:

چو ارجاسپ آمد ز خلّخ به بلخهمه زندگانی شد از رنج تلخ
چو ما را که پوشیده داریم رویبرهنه بیاورد ز ایوان به کوی
چو نوش‌آذر زردهشتی بکشتگرفت آن زمان پادشاهی به مشت
تو دانی که فرزند مردی چه کردبرآورد از ایشان دم و دود و گرد
ز روئین‌دژ آورد ما را برتنگهبان کشور بُد و افسرت[۳]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.
  • جهانگیری، علی (۱۳۶۹فرهنگ نام‌های شاهنامه، تهران: انتشارات برگ
  • دانایی، فریده (۱۳۶۷فرهنگ نام‌های ایرانی، تهران: انتشارات نگاه