نوش آذر (آذرنوش)[۱] نام یکی از پسران اسفندیار است که در نبرد رستم و اسفندیار به دست زواره کشته شد.[۲]

نوش‌آذر (پسر اسفندیار)
اطلاعات کلی
نامنوش‌آذر
نژادکیانی
دودمانگشتاسپیان
آئینمزدیسنا
ملیتایران
سایر اطلاعات
جنگ‌هاایران، زابل، ترکان
جنگ اولیورش ارجاسپ به بلخ
جنگ دومجنگ رستم و اسفندیار
خانواده
نام نیاگشتاسپ
نام پدراسفندیار
برادرانمهرنوش، بهمن

نوش‌آذر در شاهنامهویرایش

وقتی که اسفندیار در نبردی سخت بدست رستم کشته شد رستم به جنازه او احترام نمود و او را به پشوتن سپرد و او جنازه را در تابوتی نهاده بطرف پایتخت ایران شهر بلخ به نزد پدرش گشتاسپ آورد. شور و فغان از دربار شاه برخاست همه لب به نفرین گشتاسپ و جاماسپ گشودند. چون آنها را مسبب مرگ اسفندیار می دانستند. اینک خواهران اسفندیار در سوگ او گشتاسپ را مورد خطاب قرارد می‌دهند:

چو ارجاسپ آمد ز خلّخ به بلخهمه زندگانی شد از رنج تلخ
چو ما را که پوشیده داریم رویبرهنه بیاورد ز ایوان به کوی
چو نوش‌آذر زردهشتی بکشتگرفت آن زمان پادشاهی به مشت
تو دانی که فرزند مردی چه کردبرآورد از ایشان دم و دود و گرد
ز روئین‌دژ آورد ما را برتنگهبان کشور بُد و افسرت[۳]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.
  • جهانگیری، علی (۱۳۶۹فرهنگ نام‌های شاهنامه، تهران: انتشارات برگ
  • دانایی، فریده (۱۳۶۷فرهنگ نام‌های ایرانی، تهران: انتشارات نگاه