باز کردن منو اصلی

هالوشو (Khallushu) یا هالوشو-اینشوشیناک یکی از شاهان در دورهٔ شهرنشینی عیلامیان بود. او در سال ۶۹۹ پیش از میلاد به پادشاهی عیلام رسید و به سرزمین اکد حمله کرد و شاه بابل را اسیر کرد و با خود به عیلام آورد و شخص دیگری را به پادشاهی بابل برگزید. در زمان هالوشو، بابل تابع ایلام شد. هالوشو، پسر سناخریب را به دام انداخت و او را به قتل رسانید و سناخریب هم پسر او را کشت و پس از آن مردم عیلام شوریدند و او را در سال ۶۹۳ پیش از میلاد، عزل کردند.

هالوشو
شاهان عیلام
دوران ۶۹۹-۶۹۳ (پیش از میلاد)
نام کامل هالوشو-اینشوشیناک
درگذشت اکتبر ۶۹۳ (پیش از میلاد)
پیش از کودور ناهونته
پس از شوتروک ناهونته دوم
دودمان هومبان تهره

جُستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • تاریخ چهار هزار ساله ارتش ایران، جنگ و جنگاوری بر فلات ایران از تمدن ایلام تا ۱۳۲۰ خورشیدی -

اسدالله معطوفی