هاگ باکتری

زیست شناسی

هاگ باکتری نوعی هاگ است که ساختار آن توسط باکتری‌ها سازماندهی شده‌است.
این‌ها شامل اندوسپورها، آکینتیتس، و هاگ‌ها که توسط «اکتینوباکتریا» و «ازتوباکتر» ساخته شده‌اند. پرورش هاگ در باکتری راهی برای تولید مثل نیست بلکه راهی برای زنده ماندن در شرایط نامساعد است.

هاگ درونی باکتری: وقتی باکتری در شرایط نامساعد قرار میگیرد و از لحاظ مواد غذایی در مضیقه است شروع میکند روی ماده ی وراثتی و سیتوپلاسم خود چند لایه قرار میدهد که به آن هاگ درونی میگویند.

ویژگی‌های هاگ باکتری‌ها

  1. آنها می‌توانند خشکی شدید تحمل کنند.
  2. بعضی آنها حتی در دماهای زیر صفر درجه سلسیوس نمی‌میرند.
  3. بعضی می‌توانند مواد شیمیایی سمی را گسترش دهند از قبیل هاگ Bacillus thuringiensis
  4. هاگ باکتری‌ها مقاومت بسیار زیادی دارند. هاگ‌های کزاز و سیاه‌زخم برای مثال می‌توانند در خاک برای سال‌ها زنده بمانند.

ماهیت این هاگ‌ها هنگامی که یک زیست‌شناس متوجه یک شئ‌های کوچک، گرد، بدن روشن در داخل سلول‌های باکتریایی در زیر میکروسکوپ شد، کشف شد.
هنگامی که این سلول‌های باکتریایی برای پنج دقیقه جوشیده شدند باکتری‌ها از بین رفتند ولی هاگ‌ها همچنان زنده باقی ماندند. آنها زمانی که شرایط مناسب بود جوانه زدند. به دلیل این که هاگ‌ها بسیار مقاوم اند و به شدت مسری می‌باشد و این امر آن‌ها را از جهات مختلفی مشکل ساز کرده‌است از قبیل هاگ Clostridium difficile

منابع