هرمز (پروکنسول)

پسر هرمز و نوه هرمز دوم ساسانی

هرمز (پارسی میانه: Hormizd) پسر هرمز و نوهٔ شاهنشاه هرمز دوم ساسانی بود. پدر او پس از مرگ پدرش توسط اشراف ایران زندانی شد و با کمک همسر خود در سال ۳۲۳ موفق به فرار شد. هرمز در سال ۳۲۴ به قسطنطنیه پناهنده شد و امپراتور روم کنستانتین یکم با او به خوبی رفتار کرد.[۱] او در دوره حکومت پروکوپیوس به مقام پروکنسولی استان آسیا رسید.

هرمز
پروکنسول آسیا
خاندانخاندان ساسان
پدرهرمز
پیشهپروکنسول

منابعویرایش

  1. Janin, 333; Zosimus, Historia Nova, II, 27, 1-4; Ammianus Marcellinus, XVI, 10.16.
  • Martindale, J. R. (1971). "Hormisdas 3". The Prosopography of the Later Roman Empire, Vol. I AD 260-395. Cambridge e Nova Iorque: Cambridge University Press.