باز کردن منو اصلی

هسته واژه‌ای است که به بخش مرکزی یک چیز اشاره می‌کند. هسته ممکن است برای هر یک از معانی زیر به کار برده شود:

در علوم تجربیویرایش

در علوم دیگرویرایش