گروه (دستور زبان)

دسته از حروف

گروه یا عبارت (به عربی: عبارة) مجموعه‌ای از یک یا چند واژه است ، که در نحو جمله همچون یگانی مستقل عمل می‌کند. هر گروه هسته‌ای دارد که می‌تواند یک یا چند وابسته داشته باشد. بنابراین، وجود هسته در هر گروه الزامی‌ست اما وجود وابسته الزامی نیست. گروه‌ها را بر اساس رده واژگانی هسته‌شان نام می‌گذارند:

منابعویرایش

  • زبان فارسی ۳، سال سوم دبیرستان
  • غلامعلی‌زاده، خسرو، ساخت زبان فارسی، انتشارات احیاء کتاب