همزیست انسان

همزیست انسان (به انگلیسی: Synanthrope) (از واژهٔ یونانی σύν syn، «همراه با» + ἄνθρωπος anthropos به معنی «انسان»)، عضوی از گونه‌ای از جانوران یا گیاهان وحشی است که در نزدیکی انسان زندگی می‌کند و از ارتباط با انسان‌ها و زیستگاه‌های تا اندازه‌ای مصنوعی بهره می‌برد که مردم در پیرامون خود ایجاد می‌کنند نگاه کنید به انسان‌دوستی). این گونه زیستگاه‌ها شامل خانه‌ها، باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی، کنار جاده‌ها و محل‌های زباله است.

کبوترها با گردشگران در ونیز درمی‌آمیزند

دسته همزیست انسان شامل بسیاری از گونه‌های آفت نیز می‌شود. اما شامل جانوران اهلی مانند گاو، زنبورهای عسل، حیوانات خانگی، ماکیان، کرم ابریشم و جانوران کار نمی‌شود.

منابعویرایش