آفت به هرگونه حیوان یا گیاه مضر برای انسان یا مواد مورد توجه انسان از قبیل محصولات کشاورزی، چهارپایان و جنگل، گفته می‌شود. روی هم رفته، آفت رقیب بشر است.[۱][۲] تعریف جامع آفت دربرگیرنده تمام موجوداتی است که در محل و موقعیت به‌خصوص، از نظر انسان نا خواسته باشند. در زمینه کشاورزی، ' آفات و بیماری‌های گیاهی' برای تمام موجوداتی که موجب خسارت هستند از جمله ویروس، باکتری، قارچ و غیره نیز بکار می‌رود.

آفاتی مانند این موریانهها، گاهی با تراکم زیاد اتفاق می‌افتند که باعث اثراتی تخریبی شدیدتری می‌شوند.
سوسک خرطوم‌دار درخت فندقی آفت گونه‌های مختلف درخت بلوط می‌باشد.

حیوانات ویرایش

بی‌مهرگان ویرایش

حشرات و تنندگان ویرایش

بندپایان زراعی و خانگی ویرایش

کرم‌های انگلی ویرایش

  • کرم لوله‌ای ریشه‌گرهی
  • کرم انگل سویا
  • کرم انگل سیب زمینی

شکم‌پایان و نرم‌تنان ویرایش

مهره‌داران ویرایش

پرنده‌ها ویرایش

دوزیستان ویرایش

پستانداران ویرایش

زندگی آفت‌ها ویرایش

لیسهٔ سیب یک نسل در سال دارد. قسمت عمدهٔ سال از جمله زمستان را به صورت لاروهای سن یک زیر پولک تخم می‌گذارند. تخم‌ها روی شاخه‌های جوان یک ساله و به ندرت شاخه‌های همان سال و دوساله‌ها گذاشته می‌شوند خروج لاروها از زیر پولک مصادف با زمانی است که جوانه‌ها باز شده‌اند، برگ‌ها ظاهر شده ولی هنوز گل‌ها کامل بسته می‌باشند. در این مرحله لاروها به داخل پارانشیم برگ نفوذ کرده و به صورت مینوز فعال هستند. پس از آن به‌طور گروهی دالان‌ها را ترک گفته و در شاخ و برگ درخت آغاز به بافتن لانهٔ اجتماعی می‌کنند. در این لانه‌ها تغذیه از برگ‌ها با شدت ادامه پیدا کرده، در این مرحله پارشیم و اپیدرم فوقانی برگ خورده شده و اپیدرم تحتانی باقی می‌ماند که رنگ قهوه‌ای روشن دارد. شفیرگی از دههٔ سوم اردیبهشت تا دههٔ دوم خرداد با ساختن پیله آغاز می‌گردد. پس از آن پروانه‌ها خارج شده و پس از مدتی پرواز و جفتگیری به تخم‌ریزی می‌پردازند. از تخم‌هایی که زیر پولک قرار دارند لاروهای سن اول خارج شده که به همان شکل در زیر پولک تخم از اوایل تابستان تا بهار سال بعد را می‌گذرانند.

راه‌های مبارزه با آفت‌ها ویرایش

مبارزهٔ شیمیایی که با کرم سیب صورت می‌گیرد، این پروانه را نیز به خوبی کنترل می‌کند؛ بنابراین لیسهٔ سیب در باغ‌هایی طغیانی می‌شود که مبارزه با کرم سیب در آن‌ها صورت نمی‌گیرد و باید زمانی‌که جوانه‌ها تازه آغاز به باز شدن کرده‌اند، سمپاشی را شروع کرد. این سمپاشی به دلیل آنکه اولاً علیه لارو سن اول که بسیار سم حساس است انجام می‌شود و ثانیاً به دلیل آنکه این لاروها هنوز لانه‌های توری را نساخته‌اند، بسیار کارساز است. تاکنون سیزده گونه زنبور و دو گونه مگس به عنوان پارازیتوئید لارو و شفیرهٔ لیسهٔ سیب در نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شده‌اند که اگر سمپاشی به تأخیر بیفتد، این دشمنان طبیعی به شدت آسیب می‌بینند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Merriam-Webster dictionary, accessed 22 August 2012.
  2. "Pest vermin". Britannica. Retrieved 24 August 2016.
  3. Lowe S. , Browne M. , Boudjelas S. and de Poorter M. (2000). 100 of the World’s Worst Invasive Alien Species. A selection from the Global Invasive Species Database. The Invasive Species Specialist Group (ISSG), a specialist group of the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN), Auckland.
  4. "ABC Wildwatch". Abc.net.au. Archived from the original on Aug 9, 2009. Retrieved 2012-08-07.