یکم درست یا هم‌صدا[۱] اصطلاحی در موسیقی است که به فاصلهٔ بین دونت هم‌نام و هم بسامد گفته می‌شود. به عبارت دیگر، فاصلهٔ یکم بین دو نت موسیقی که دارای صفر نیم پرده باشند را یکم درست می‌گویند.

هم‌صدا
معکوساکتاو
نام
دیگر نام‌هایکم درست
اونیسون
مخففP1
اندازه
نیم‌پرده‌هاصفر
کلاس فاصلهصفر
نظام کوک خالص۱:۱
سنت
اعتدال مساویصفر
اعتدال مساوی ۲۴ پرده‌ایصفر
نظام کوک خالصصفر

به عنوان مثال، فاصلهٔ بین نت دو و یک نت دوی دیگر به صورت ملودیک یا هارمونیک در کنار آن، «یکم درست» است. در این حالت، فاصلهٔ بین نت دو و نت دو دیز، یکم افزوده و برابر با نیم پرده است. در فاصله‌های یکم، فقط الفاظ «درست»، «افزوده» و «کاسته» کاربرد دارند.

فاصلهٔ یکم درست با دو نت «لا»دربارهٔ این پرونده بشنوید

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. طلایی، داریوش (۱۳۹۴). تحلیل ردیف. تهران: نشر نی. ص. ۱۹. شابک ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۰۵-۰۲-۲.

منابعویرایش