اکتاو

فاصلهٔ دو نت همنام متوالی، بسامد یکی از آن‌ها دوبرابر دیگری است

در تئوری موسیقی، اُکتاو (به فرانسوی و انگلیسی: octave، به‌معنی «هشت‌تایی») یا هنگام،[۱] که گاه به‌اختصار به صورت 8ve و P8 نیز نوشته می‌شود، فاصلهٔ دو نت همنام متوالی است.[۲] هر ساز دارای دامنهٔ خاصی از لحاظ تکرار این نت‌ها است، و دامنهٔ سازها را اغلب با شمارش مجموعِ این هشت نت -که برابر با یک اکتاو می‌باشد- می‌سنجند. بدیهی‌ست که سازهای مختلف دارای تعداد اکتاوهای مختلف می‌باشند.

اکتاو
معکوسهم‌صدا
نام
دیگر نام‌هاهنگام
مخففP8
اندازه
نیم‌پرده‌ها۱۲
کلاس فاصلهصفر
نظام کوک خالص۲:۱
سنت
اعتدال مساوی۱۲۰۰
اعتدال مساوی ۲۴ پرده‌ای۱۲۰۰
نظام کوک خالص۱۲۰۰

اگر بسامد دو نت متوالی که با هم یک اکتاو فاصله دارند اندازه‌گیری شود، بسامد یکی دوبرابر دیگری خواهد بود (نسبت ۲:۱). به عبارت دیگر، نت‌هایی که با فاصلهٔ اکتاو از هم قرار می‌گیرند، تشکیل یک تصاعد هندسی را می‌دهند؛ مثلاً نتِ «لا» در اکتاو چهارم یک پیانو (A4) بسامدی برابر با ۴۴۰ هرتز دارد و نتِ لای بعدی (A5) بسامدش ۸۸۰ هرتز است.

هشتم درست (اکتاو) دربارهٔ این پرونده بشنوید

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش