هوجفای یکم

فرعون مصر باستان

هوجفای یکم نام مستعار یکی از پادشاهان مصر باستان بوده‌است که تصور می‌شود در دودمان دوم فرمانروایی می‌کرده. زمان و طول دقیق دوران فرمانروایی او مشخص نیست؛ فهرست پادشاهان تورین زمانی ۱۱ ساله برای پادشاهی او ذکر می‌کند[۱] در حالی که تاریخ‌نویس مصری مان‌تو بر این باور بود که او ۴۸ سال فرمانروایی کرد.[۲] مصرشناسان این هر دو تاریخ را بزرگنمایی می‌دانند و حدس می‌زنند که دوران حکومت او بیشتر از ۲ سال نبوده باشد.

هوجفای یکم به هیروگلیف مصری
هوجفای یکم
Predecessor: نفرکاسوکار
Successor: خسه‌خموی
V10AV28I10
I9
G1G41
G37
V11AG7

Hudjefa
Ḥw-ḏf3
Turin canon
V10AF18I10I9
G42
V11A

Hudjefa
Ḥw-ḏf3
Sakkara kinglist
نام هوجفا

به خط هیروگلیف
V10AV28I10
I9
G1G41
G37
V11AG7

توضیحات اسمویرایش

نام او تنها در دو منبع فهرست پادشاهان سقاره و فهرست تورین دیده می‌شود. در هر دو منبع هوجفای فرعون پس از شاه نفرکاسوکار عنوان شده و خسه‌خموی نیز کسی که پس از او بر تخت نشست.[۳]

منابعویرایش

  1. Alan H. Gardiner (۱۹۹۷)، The Royal Canon of Turin، Griffith Institute of Oxford، ص. ۱۵، شابک ۰ ۹۰۰۴۱۶ ۴۸ ۳
  2. William Gillian Waddell (۲۰۰۴)، Manetho (The Loeb Classical Library, Volume 350)، Harvard University Press، ص. ۳۷-۴۱، شابک ۰-۶۷۴-۹۹۳۸۵-۳
  3. {{یادکرد

    منبع

    | کتاب = The Cambridge Ancient History Vol. 1, Pt. 2: Early history of the Middle East | ناشر = Cambridge University Press | نویسنده = Iorwerth Eiddon Stephen Edwards (۲۰۰۶) | شابک = ۰-۵۲۱-۰۷۷۹۱-۵ | صفحه = ۳۵ }}