فهرست پادشاهان سقاره

فهرست پادشاهان سقاره نوشته‌ای باقی‌مانده از دوران رامسسی از مصر باستان است که امروزه در موزه مصر در قاهره نگهداری می‌شود و چندین فهرست گوناگون از نام فرعون‌های تاریخ مصر را ذکر کرده.

فهرست پادشاهان سقاره در سال ۱۸۶۱ در سقاره در آرامگاه مسوولی به نام چِنری (یا چونِروی) در دوران رامسس دوم کشف شد.[۱] در این فهرست نام ۵۸ شاه از قاعا و آنجیب در دودمان یکم تا رامسس دوم در دودمان نوزدهم نام برده شده و در آن نام شاهان هیکسوس در دوره دوم میانی و نیز پادشاهان دوره آمرنه نزدیک به آخناتون نیز حذف شده‌اند.[۲]

نوشتارهای این فهرست آسیب بسیار دیده‌اند و اشتباهات فراوانی در فهرست دیده می‌شوند. برای نمونه فهرست تنها نام چهار فرمانروای دودمان سوم را ذکر می‌کند. با این حال فهرست شاهان دودمان دوازدهم کامل است.

نگاره‌ای کشیده شده توسط ماریت از فهرست پادشاهان سقاره در سال ۱۸۶۴ میلادی

شاهان

ویرایش
نام فرعون دودمان جایگاه در فهرست
آنجیب I ۱
قاعا I ۲
هوتپ سخموی I ۳
رانب II ۴
نینت جر II ۵
ونگ II ۶
سنج II ۷
نفرکارع II ۸
نفرکاسوکار II ۹
هوجفای یکم II ۱۰
خسه‌خموی II ۱۱
جوزر III ۱۲
سخم‌خت III ۱۳
خبا III ۱۴
هونی III ۱۵
سنفرو IV ۱۶
خوفو IV ۱۷
جدفرع IV ۱۸
خفرع IV ۱۹
منکورع IV ۲۰
نام نابود شده ۲۱
نام نابود شده ۲۲
نام نابود شده ۲۳
نام نابود شده ۲۴
اوسرکاف V ۲۵
ساحورع V ۲۶
نفریرکارع کاکای V ۲۷
شپسس‌کارع V ۲۸
نفرفرع V ۲۹
منکاوحور کایو V ۳۰
جدکارع V ۳۱
اوناس V ۳۲
تتی VI ۳۳
پپی یکم VI ۳۴
مرنرع یکم VI ۳۵
پپی دوم VI ۳۶
سوبک‌نفرو XII ۳۷
آمنمهات چهارم XII ۳۸
آمنمهات سوم XII ۳۹
سنوسرت سوم XII ۴۰
سنوسرت دوم XII ۴۱
آمنمهات دوم XII ۴۲
سنوسرت یکم XII ۴۳
آمنمهات یکم XII ۴۴
منتوهوتپ سوم XII ۴۵
منتوهوتپ دوم XII ۴۶
اهمسه یکم XVIII ۴۷
آمنهوتپ یکم XVIII ۴۸
توتمس یکم XVIII ۴۹
توتمس دوم XVIII ۵۰
توتمس سوم XVIII ۵۱
آمنهوتپ دوم XVIII ۵۲
توتمس چهارم XVIII ۵۳
آمنهوتپ سوم XVIII ۵۴
هرمهب XVIII ۵۵
رامسس یکم XIX ۵۶
ستی یکم XIX ۵۷
رامسس دوم XIX ۵۸

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. Robert Morkot (۲۰۰۵)، The Egyptians: An Introduction، Griffith Institute of Oxford، ص. ۷۴، شابک ۰۴۱۵۲۷۱۰۳۷
  2. Gerald Verbrugghe, John Moore Wickersham (۲۰۰۱)، Berossos and Manetho, Introduced and Translated: Native Traditions in Ancient Mesopotamia and Egypt، University of Michigan Press، ص. ۱۰۴، شابک ۰۴۷۲۰۸۶۸۷۱