هیوجونگ گوجوسان

پادشاه هیوجونگ بیستمین پادشاه گوجوسان بود. او از ۶۷۵ قبل از میلاد تا ۶۵۸ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او جون(هانگول: 존، هانجا: 存) بوده است. بعد از او چیولو به سلطنت رسید.

هیوجونگ گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationHyojong Wang
McCune–ReischauerHyochong Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

هیوجونگ

گوجوسان

مرگ: ۶۵۸ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد ازناک سیونگ
پادشاه گوجوسان۶۷۵ قبل از میلاد -۶۵۸ قبل از میلاد
پیش ازچیولو