نیمه‌شیدایی

(تغییرمسیر از هیپومانیا)

هایپومانیا (به انگلیسی: hypomania) یا نیمه‌شیدایی یا شیدایی خفیف یک وضعیت از خلق و خوی است که با مهارگسیختگی مداوم و خودمهم‌انگاری مشخص می‌شود و نوعی شیدایی است. با توجه به معیار DSM-5، هیپومانیا از مانیا (شیدایی) متمایز است و در آن اختلالات عملکردی قابل توجهی وجود ندارد؛ مانیا، با تعریف DSM-5، شامل اختلالات عملکردی قابل توجهی است و ممکن است دارای ویژگی‌های روان‌پریشی باشد.

شیدایی خفیف
نمودار گرافیکی شیدایی و نیمه‌شیدایی
تخصصروان‌پزشکی
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
پیشنت پلاسشیدایی خفیف

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش