والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – مسابقات مردان

مسابقات مسابقات والیبال در المپیک ۲۰۱۲، سیزدهمین حضورش را در مسابقات المپیک تجربه خواهد نمود. این مسابقات تحت نظر اف‌ای‌وی‌بی و با همراهی کمیته بین‌المللی المپیک برگزار خواهد شد. زمان شروع مسابقات ۲۹ ژوئیه (۸ مرداد) تا ۱۲ اوت ۲۰۱۲ (۲۲ مرداد ۱۳۹۱) در لندن، بریتانیا کبیر برگزار خواهد شد.

مسابقات انتخابیویرایش

روش انتخاب تاریخ[۱] ورزشگاه مجوز منتخبان
کشور میزبان ۱   بریتانیای کبیر
جام‌جهانی والیبال ۲۰۱۱ ۲۰ نوامبر –
۴ دسامبر ۲۰۱۱
  ژاپن ۳   روسیه
  لهستان
  برزیل
مسابقات انتخابی آفریقا ۱۷-۲۱ ژانویه ۲۰۱۲   یواندی, کامرون ۱   تونس
گزینشی مردان برای المپیک ۷-۱۲ می ۲۰۱۲   لانگ بیچ، ایالات متحده ۱   ایالات متحده آمریکا
گزینشی مردان-اروپا ۸ تا ۱۳ می ۲۰۱۲   صوفیه، بلغارستان ۱   ایتالیا
مسابقات انتخابی آمریکای جنوبی ۱۱ تا ۱۳ می ۲۰۱۲ آلمرانته براون پارتیدو، آرژانتین ۱   آرژانتین
مسابقات انتخابی جهانی ۱ ۱-۱۰ جون ۲۰۱۲   توکیو, ژاپن ۱   صربستان
مسابقات انتخابی آسیا ۱   استرالیا
مسابقات انتخابی جهانی ۲ ۸ تا ۱۰جون ۲۰۱۲   برلین، آلمان ۱   بلغارستان
مسابقات انتخابی جهانی ۳ ۸ تا ۱۰جون ۲۰۱۲   ورونا، ایتالیا ۱   آلمان
مجموع ۱۲


قرعه‌کشی مسابقاتویرایش

گلدان الف گلدان ب

  بریتانیای کبیر (کشور میزبان)
  ایتالیا (رتبه سوم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)
  لهستان (رتبه چهارم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)
  آرژانتین (رتبه هشتم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)
  بلغارستان (رتبه نهم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)
  استرالیا (رتبه بیست و دوم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)

  برزیل (رتبه یکم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)
  روسیه (رتبه دوم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)
  ایالات متحده آمریکا (رتبه ششم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)
  صربستان (رتبه هفتم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)
  آلمان (رتبه سیزدهم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)
  تونس (رتبه هیجدهم در رده‌بندی جهانی اف‌آی‌وی‌بی)

سالن مسابقاتویرایش

دور مقدماتیویرایش

گروه الفویرایش

منتخب برای دوره یک چهارم نهایی
حذف شده
مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   بلغارستان ۱۲ ۴ ۱ ۱۳ ۴ ۳٫۲۵۰ ۴۰۷ ۳۹۰ ۱٫۰۴۴
۲   لهستان ۹ ۳ ۲ ۱۱ ۷ ۱٫۵۷۱ ۴۳۳ ۳۷۴ ۱٫۱۵۸
۳   آرژانتین ۹ ۳ ۲ ۱۰ ۷ ۱٫۴۲۹ ۳۸۲ ۳۶۷ ۱٫۰۴۱
۴   ایتالیا ۸ ۳ ۲ ۱۰ ۹ ۱٫۱۱۱ ۴۲۶ ۴۱۳ ۱٫۰۳۱
۵   استرالیا ۷ ۲ ۳ ۸ ۱۰ ۰٫۸۰۰ ۳۹۵ ۳۹۷ ۰٫۹۹۵
۶   بریتانیای کبیر ۰ ۰ ۵ ۰ ۱۵ ۰٫۰۰۰ ۲۷۴ ۳۷۶ ۰٫۷۲۹


۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲
۰۹:۳۰
P2 P3   بریتانیای کبیر ۰–۳ بلغارستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
P2 P3   استرالیا ۰–۳ آرژانتین      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
P2 P3   ایتالیا ۱–۳ لهستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۱:۳۰
P2 P3   لهستان ۱–۳ بلغارستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
P2 P3   ایتالیا ۳–۱ آرژانتین      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
P2 P3   بریتانیای کبیر ۰–۳ استرالیا      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲ اوت ۲۰۱۲
۱۱:۳۰
P2 P3   استرالیا ۰–۳ بلغارستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲ اوت ۲۰۱۲
۱۶:۴۵
P2 P3   لهستان ۳–۰ آرژانتین      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲ اوت ۲۰۱۲
۲۲:۰۰
P2 P3   بریتانیای کبیر ۰–۳ ایتالیا      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۴ اوت ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
P2 P3   استرالیا ۱–۳ ایتالیا      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۴ اوت ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
P2 P3   آرژانتین ۳–۱ بلغارستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۶ اوت ۲۰۱۲
۰۹:۳۰
P2 P3   استرالیا ۳–۱ لهستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۶ اوت ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
  ایتالیا ۰–۳ بلغارستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۶ اوت ۲۰۱۲
۱۶:۴۵
P2 P3   بریتانیای کبیر ۳–۰ آرژانتین      ارل کورت اکزیبشن سنتر


گروه بویرایش

منتخب برای یک چهارم نهایی
حذف شده
مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایالات متحده آمریکا ۱۳ ۴ ۱ ۱۴ ۴ ۳٫۵۰۰ ۴۲۷ ۳۷۰ ۱٫۱۵۴
۲   برزیل ۱۱ ۴ ۱ ۱۳ ۵ ۲٫۶۰۰ ۴۱۸ ۳۷۹ ۱٫۱۰۳
۳   روسیه ۱۱ ۴ ۱ ۱۲ ۵ ۲٫۴۰۰ ۴۰۸ ۳۵۲ ۱٫۱۵۹
۴   آلمان ۵ ۲ ۳ ۶ ۱۱ ۰٫۵۴۵ ۳۷۹ ۳۸۸ ۰٫۹۷۷
۵   صربستان ۵ ۱ ۴ ۷ ۱۳ ۰٫۵۳۸ ۴۱۳ ۴۵۵ ۰٫۹۰۸
۶   تونس ۰ ۰ ۵ ۱ ۱۵ ۰٫۰۶۷ ۲۹۴ ۳۹۵ ۰٫۷۴۴


۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۱:۳۰
P2 P3   روسیه ۳–۰ آلمان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۶:۴۵
P2 P3   ایالات متحده آمریکا ۳–۰ صربستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲
۲۲:۰۰
P2 P3   برزیل ۳–۰ تونس      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲
۰۹:۳۰
P2 P3   صربستان ۳–۱ تونس      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲
۱۶:۴۵
P2 P3   ایالات متحده آمریکا ۳–۰ آلمان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲
۲۲:۰۰
P2 P3   برزیل ۳–۰ روسیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲ اوت ۲۰۱۲
۰۹:۳۰
P2 P3   صربستان ۲–۳ آلمان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲ اوت ۲۰۱۲
۱۴:۴۵
P2 P3   روسیه ۳–۰ تونس      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۲ اوت ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
P2 P3   برزیل ۱–۳ ایالات متحده آمریکا      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۴ اوت ۲۰۱۲
۱۶:۴۵
P2 P3   روسیه ۳–۲ ایالات متحده آمریکا      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۴ اوت ۲۰۱۲
۲۲:۰۰
P2 P3   برزیل ۳–۲ صربستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۶ اوت ۲۰۱۲
۱۱:۳۰
P2 P3   روسیه ۳–۰ صربستان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۶ اوت ۲۰۱۲
۲۰:۰۰
P2 P3   ایالات متحده آمریکا ۳–۰ تونس      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۶ اوت ۲۰۱۲
۲۲:۰۰
P2 P3   برزیل ۳–۰ آلمان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


دور نهاییویرایش

  • قالب نیمه نهایی: (تیم الف۱ با ب۴)، (الف۳ با ب۲ یا ب۳)، (الف۲ با ب۲ یا ب۳) و (الف۴ با ب۱)
نیمه‌نهایی نیمه‌نهایی بازی نهایی، مدال طلا
                   
۸ اوت        
   بلغارستان  ۳
۱۰ اوت
   آلمان  ۰  
   بلغارستان  ۱
۸ اوت
     روسیه  ۳  
   لهستان  ۰
۱۲ اوت
   روسیه  ۳  
   روسیه  ۳
۸ اوت
     برزیل  ۲
   آرژانتین  ۰
۱۰ اوت
   برزیل  ۳  
   برزیل  ۳ مکان سوم
۸ اوت
     ایتالیا  ۰


 
   ایالات متحده آمریکا  ۰    بلغارستان  ۱
   ایتالیا  ۳      ایتالیا  ۳


۱۲ اوت

یک چهارم نهاییویرایش

۸ اوت
۱۴:۰۰
P2 P3   برزیل ۳–۰ آرژانتین      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۸ اوت
۱۶:۰۰
P2 P3   ایالات متحده آمریکا ۰–۳ ایتالیا      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۸ اوت
۱۹:۳۰
P2 P3   لهستان ۰–۳ روسیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۸ اوت
۲۱:۳۰
P2 P3   بلغارستان ۳–۰ آلمان      ارل کورت اکزیبشن سنتر


نیمه نهاییویرایش

۱۰ اوت
۱۵:۰۰
P2 P3   بلغارستان ۱–۳ روسیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


۱۰ اوت
۱۹:۳۰
P2 P3   برزیل ۳–۰ ایتالیا      ارل کورت اکزیبشن سنتر


مسابقه مدال برنزویرایش

۱۲ اوت
۰۹:۳۰
P2 P3   بلغارستان ۱–۳ ایتالیا      ارل کورت اکزیبشن سنتر


مسابقه مدال طلاویرایش

۱۲ اوت
۱۳:۰۰
P2 P3   برزیل ۳–۳ روسیه      ارل کورت اکزیبشن سنتر


رده‌بندی نهاییویرایش

منابعویرایش

  1. «به سوی لندن». اف‌ای‌وی‌بی. دریافت‌شده در ۳ اردیبهشت. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازدید= را بررسی کنید (کمک)