ود از بت‌های عرب پیش از اسلام است که در عربستان پرستش می‌شد. عوف بن عذره این بت را به وادی‌القری آورد و در دومةالجندل نهاد. عوف، پسرش را عبدود (بنده ود) نامید. در زمان پیدایش [اسلام]، بت ود در اختیار عامر بن عبدود بوده‌است. در بازگشت از جنگ تبوک، محمد پیامبر اسلام، یکی از سردارانش به نام خالد پسر ولید را به پرستشگاه ود فرستاد. خالد، پیروان ود را کشت و آن بت را شکست و بت‌خانه را ویران کرد.

اساطیر خاورنزدیک
مجموعه مقالات
اساطیر میان‌رودان
اساطیر عربی
اساطیر لاوی
خدایان عرب پیش از اسلام

منابع

ویرایش

← رواج بت‌پرستی در میان عرب، یوسف قضایی، تهران، کبری، 1364